loading...

Hội thảo

Kháng sinh ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới

03:13:40 - 05/02/2013 - admin

Kháng sinh là một trong những nhóm thuốc gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới, tuy nhiên không phải ai cũng biết điều này.

khang-sinh-anh-huong-den-kha-nang-sinh-san-cua-nam-gioi

1. Thuốc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Kháng sinh Hình thức tác động
Nitropurantoin Giam số lượng tinh trùng, sinh tinh dừng lại ở giai đoạn tinh bào cấp 1.
Erythromycin Tác động đến chuyển động của tinh trùng
Gentamycin  Ngừng phân chia giảm nhiễm ở mức tinh bào cấp 1
Neomycin Làm giảm số lượng và khả năng chuyển động của tinh trùng
Chlortetracyclin Tác động rất xấu tới chuyển động
Sulfasalazin Làm giảm số lượng và khả năng chuyển động gây dị dạng tinh trùng
Co-Trimoxazol Làm giảm số lượng và khả năng chuyển động, gây dị dạng tinh trùng.

2. Các thuốc ảnh hưởng đến sinh tinh.

Loại kháng sinh Hình thức tác động
Spiramycin Làm dừng sinh tinh
Lincomycin Làm giảm khả năng chuyển động của tinh trùng
Tylosin Làm giảm khả năng chuyển động của tinh trùng
Penicillin G Làm dừng sinh tinh
Cephalotin Làm dừng sinh tinh
Ampicillin Làm dừng sinh tinh
Dicloxacillin Làm giảm khả năng chuyển động của tinh trùng
Quinolon Làm giảm khả năng chuyển động của tinh trùng

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook