loading...

Hội thảo

Bện đau mắt đỏ

Đau mắt đỏ lây qua hơi thở

Đau mắt đỏ lây qua hơi thở

Hiện nay bệnh đau mắt đỏ đã thành dịch và có tính lây lan nhanh, bùng phát tại nhiều nơi. Môi trường là một trong những yếu tố quan trọng trong phòng tránh bệnh, vậy đau ...

Các tin khác