Hội thảo

Bệnh cận thị

Chăm sóc trẻ em bị cận thị như thế nào?

Chăm sóc trẻ em bị cận thị như thế nào?

Hiện nay, việc trẻ em bị cận thị đang ngày một gia tăng và chiếm tỉ lệ khá cao trong xã hội. Bệnh cận thị sẽ ngày càng tăng theo độ tuổi và nếu không được ...

Các tin khác