Hội thảo

Bệnh HIV/AIDS

Những con đường lây truyền bệnh HIV/AIDS

Những con đường lây truyền bệnh HIV/AIDS

Ngày nay, nhiều người cho rằng sống và làm việc với người HIV cũng có thể bị lây nhiễm HIV. Đó là một quan điểm hoàn toàn sai lầm vì thật ra HIV không dễ bị ...

Các tin khác