loading...

Hội thảo

Biểu hiện bệnh tự kỷ

Các độc chất gây bệnh tự kỷ ở trẻ

Các độc chất gây bệnh tự kỷ ở trẻ

Bệnh tự kỷ ở trẻ em mặc dù nguyên nhân chính là do gen và yếu tố môi trường tác động nên, song nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, sự tiếp xúc với các chất ...

Các tin khác