loading...

Hội thảo

Cận thị ở trẻ em

Ngăn ngừa tăng độ cho trẻ em bị cận thị

Ngăn ngừa tăng độ cho trẻ em bị cận thị

Tivi, sách báo, học tập căng thẳng…có thể khiến trẻ đã bị cận thị tăng độ. Trẻ sẽ rất khó chịu khi đeo những cặp kính dày đặc và bị hàn toàn vào kính. Vậy, các ...

Chăm sóc trẻ em bị cận thị

Chăm sóc trẻ em bị cận thị

Ngày nay trẻ em bị cận thị ngày càng tăng. Cũng với sự phát triển của xã hội, từ nhỏ chúng đã được tiếp xúc với máy tính và khó rời mắt xa chiếc TV... Các ...

Các tin khác