loading...

Hội thảo

Chăm sóc trẻ bị ngã

Chăm sóc trẻ em khi bị chấn thương đầu

Chăm sóc trẻ em khi bị chấn thương đầu

Khi trẻ mới lớn, đặc biệt ở giai đoạn đang học đi chúng sẽ rất dễ bị ngã, vấp gây ra mất kỳ loại chấn thương nào , đặc biệt phần đầu sẽ ảnh hưởng nghiêm ...

Các tin khác