Hội thảo

chăm sóc trẻ cận thị

Ngăn ngừa tăng độ cho trẻ em bị cận thị

Ngăn ngừa tăng độ cho trẻ em bị cận thị

Tivi, sách báo, học tập căng thẳng…có thể khiến trẻ đã bị cận thị tăng độ. Trẻ sẽ rất khó chịu khi đeo những cặp kính dày đặc và bị hàn toàn vào kính. Vậy, các ...

Các tin khác