loading...

Hội thảo

Chứng đau nửa đầu

Cẩn trọng với chứng đau nửa đầu

Cẩn trọng với chứng đau nửa đầu

Theo đánh giá của tổ chức y tế thế giới, đau nửa đầu là một trong những bệnh đau đầu ác tính, có thể gây tử vong, ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Hiện nay, trên ...

Các tin khác