loading...

Hội thảo

Kiêng khem

Bệnh thủy đậu kiêng những gì?

Bệnh thủy đậu kiêng những gì?

Trong quá trình điều trị bệnh thủy đậu nếu không kiêng khem đầy đủ sẽ khiến bệnh tình trở nên trầm trọng hơn, thậm chí có thể gây tổn thương thần kinh ung ương, ung thư ...

Các tin khác