loading...

Hội thảo

làm gì khi trẻ mọc răng

Trẻ mọc răng sớm có tốt hay không?

Trẻ mọc răng sớm có tốt hay không?

Trẻ trong giai đoạn từ 6 tháng tuổi là bắt đầu mọc răng. Tuy nhiên, có một số trẻ mọc sớm từ lúc 3-4 tháng tuổi và cũng có bé mọc muộn hơn 6 tháng tuổi. ...

Làm gì khi trẻ mọc răng?

Làm gì khi trẻ mọc răng?

Mọc răng là một quá trình khá tốn kém thời gian mà bé sẽ phải trải qua, nhất là thời gian bé moc một chiếc răng mới. Khi mọc răng trẻ thường sốt, khó chịu và ...

Các tin khác