Hội thảo

lây nhiễm viêm gan B

Bệnh viêm gan b lây qua đường nào?

Bệnh viêm gan b lây qua đường nào?

Siêu vi viêm gan B có trong máu của người bệnh, trong nước bọt, chất tiết âm đạo phụ nữ, và trong tinh dịch của đàn ông ….Vậy, các bạn hãy xem các con đường lây ...

Các tin khác