loading...

Hội thảo

Loạn thị

Bệnh đau mắt hột, không thể xem thường!

Bệnh đau mắt hột, không thể xem thường!

Kết quả nghiên cứu cho thấy, bệnh đau mắt hột là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa và là nguyên nhân thứ hai gây đục thủy tinh thể. Thời tiết thay đổi thất thường tạo ...

Các tin khác