loading...

Hội thảo

loãng tinh trùng

Tinh trùng loãng và yếu gây vô sinh nam giới

Tinh trùng loãng và yếu gây vô sinh nam giới

Loãng tinh trùng là số lượng tinh trùng trong tinh dịch ít, tinh dịch không đủ 2 ml, mật độ tinh trùng ít hơn 20 triệu/ml hoặc nhỏ hơn 40 triệu mỗi lần xuất tinh, cử ...

Các tin khác