loading...

Hội thảo

Màng nhĩ rung

Những chú ý để bảo vệ đôi tai

Những chú ý để bảo vệ đôi tai

Tiếp xúc với cường độ tiếng ồn lớn trong một thời gian dài như việc dùng tai nghe nhạc với âm lượng quá cao có thể gây tổn thương đến màng nhĩ của bạn. Tuổi càng cao ...

Các tin khác