loading...

Hội thảo

Mọc răng ở trẻ

Chế độ dinh dưỡng cho trẻ chậm mọc răng

Chế độ dinh dưỡng cho trẻ chậm mọc răng

Thông thường bé sẽ bắt đầu mọc răng ở tháng thứ 6-7 và mọc đủ 20 chiếc răng sữa khi đã được 2-2,5 tuổi. Tuy nhiên trong một số trường hợp trẻ mọc răng chậm hơn ...

Trẻ mọc răng sớm có tốt hay không?

Trẻ mọc răng sớm có tốt hay không?

Trẻ trong giai đoạn từ 6 tháng tuổi là bắt đầu mọc răng. Tuy nhiên, có một số trẻ mọc sớm từ lúc 3-4 tháng tuổi và cũng có bé mọc muộn hơn 6 tháng tuổi. ...

Nguyên nhân khiến trẻ chậm mọc răng

Nguyên nhân khiến trẻ chậm mọc răng

Thông thường trẻ bắt đầu mọc răng sữa khi trẻ được 6-7 tháng tuổi và hoàn thiện bộ răng vĩnh viễn vào lúc 12-13 tuổi. Tuy nhiên, có một số trẻ chậm mọc răng đã khiến ...

Các tin khác